Videos

VIDEO OVERZETTEN

De voortdurende verandering in videosystemen heeft vaak als resultaat dat oudere camerasoorten en videobanden niet meer afgespeeld en gezien kunnen worden, omdat de afspeel apparatuur kapot is gegaan of ontbreekt.

Op onze videoafdeling kunnen wij nagenoeg alle videosystemen zoals VHS, VHS-C, S-VHS, Video 8, Digital 8, Hi8, MiniDV, Betamax, V2000, memorycards, SD cards overzetten naar DVD, harde schijf of naar een andere beelddrager, zodat u de beelden weer kunt bekijken of het materiaal kunt gebruiken voor montage doeleinden.

Overzetten naar welk formaat?

Uw beeldmateriaal kunt u over laten zetten naar diverse beeldformaten en beelddragers. Van te voren dient u goed te bedenken wat u naderhand met het overgezette beeldmateriaal wilt gaan doen. Monteert  u filmmateriaal in de computer of wilt u graag een goede back up die u later eventueel nog voor andere doeleinden kunt gebruiken? Dan geven wij het advies het beeldmateriaal op te slaan op een externe harde schijf of USB stick. Wilt u enkel een kopie om het materiaal terug te kunnen zien op TV of computer? Dan kunt u de beelden laten opslaan op DVD of  Bluray.

Werkwijze
video overzetten naar DVD 
Indien u 1 tape heeft over te zetten:

Er past maximaal 120 minuten op één DVD. Op videobanden staat vaak meer materiaal dan 120 minuten. Wij zetten de beelden in dat geval over op 2 DVD’s en berekenen u dan een aangepaste prijs, de zogenaamde setprijs.  (De setprijs is alleen van toepassing bij inlevering van één videoband of tape die meer dan 120 minuten duurt).

Indien u meerdere tapes heeft over te zetten:

Wij kunnen dit  op een aantal manieren uitvoeren. We  kunnen  elke tape op een aparte DVD overzetten, of meerdere tapes op dezelfde DVD. In dat laatste geval dient u de volgorde van de over te zetten tapes duidelijk aan te geven. Indien u
geen volgorde aangeeft zetten wij uw materiaal in willekeurige volgorde over. Bij het combineren van meerdere tapes op één DVD worden schakelkosten per extra tape gerekend.

Werkwijze video overzetten naar harde schijf of USB stick
Wilt u nog gaan monteren? Of gewoon altijd een goede back-up hebben? Dan kunt u uw tapes over laten zetten naar een externe harde schijf.  Het beeldformaat op harde schijf is beter geschikt voor montage dan beelden opgelsagen op DVD.

Indien u laat overzetten naar een externe harde schijf (of een USB stick met voldoende capaciteit), kunt u uw eigen harde schijf of USB stick meeleveren. We ontvangen deze graag leeg en geformatteerd in NTFS formaat. Heeft u geen harde schijf, dan kunt u er een via ons aanschaffen. U dient aan te geven of wij de bestanden in apple of in windowsformaat moeten opslaan en welk bestandsformaat u graag wilt hebben.
Standaard zettten wij windows over naar MSDV.avi en apple naar QT.DV.

Tape reparatie
Heeft u een tape die kapot is gegaan of vastzit? Wij kunnen deze in de meeste gevallen nog repareren zodat u uw dierbare beelden weer kunt bekijken. Bij een tape reparatie repareren wij de tape en maken gelijk een kopie naar DVD. Omdat een eenmaal gerepareerde tape kwetsbaar blijft, adviseren wij u deze alleen te bewaren als back up.